Aile hukuku

Altun Hukuk & Danışmanlık Bürosu; 4721 sayılı Medeni Kanun hükümlerinde düzenlenmiş olan aile hukuku alanında sıklıkla karşılaşılan boşanma, babalık davası, nafaka, mal rejimi davaları, evlat edinme, tanıma tenfiz gibi davalar başta olmak üzere tüm uyuşmazlıklarda hizmet vermektedir.

Aile Hukuku Nedir?

Aile Hukuku olarak adlandırdığımız hukuk dalı aslında fakültelerde ayrı bir kürsüsü olan bir alan değildir. Aile Hukuku,Türk Medeni Kanununda “İkinci Kitap” başlığı ile ayrılmıştır. Yani halk ağzında ve hukukçular arasında Aile Hukuku tabiri her ne kadar farklı bir kanuna sahip bir alan gibi gelişmiş olsa da Medeni Hukukumuzun bir bölümünü teşkil etmektedir. Bu yüzden de akıllara Aile Hukuku Nedir? Sorusu sıklıkla gelmektedir. Türk Dil Kurumu aileyi şöyle tanımlamaktadır; “Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik.”

Devletler daha sağlam şekilde gelişimlerini sağlamak, toplum yapısı ve gelişimini korumakla birlikte toplumdaki en küçük birlikte yaşanacak uyuşmazlıklara ilişkin düzenlemeler yapma gereği duymuştur. Aile hukukunda yer alan davaların bir çoğu kamu düzenini ilgilendirmekle birlikte bu tür davalarda hakime resen araştırma yetkisi verilmiştir. Bu da göstermektedir ki devletler anılan kanunlar ile toplumun en küçük biriminin en sağlıklı ve düzenli bir şekilde gelişimini hedeflemektedir.

Aile Hukuku kapsamı

Medeni kanunumuzun ikinci kitabı olarak düzenlenen aile hukukunun kapsamı aslında oldukça geniştir. Aile içinde yaşanabilecek her türlü sorunla birlikte, evlilik birliğinin sona ermesinden sonra bile belirli bir süre kapsamı devam etmektedir. Örneğin boşanma kararının kesinleşmesinden sonra 1 Yıl süre içerisinde, boşanmaya bağlı olarak maddi manevi tazminat davası açılabilecektir. Aile hukuku aslında evlenme vaadi olan nişanlanma ile başlayan süreçle birlikte, nikah, ziynet eşyaları, evlenme, evlilik içerisindeki uyuşmazlıklar, boşanma ve boşanmaya bağlı sorunlar olmak üzere kapsamı oldukça geniştir.

Aile Hukuku Konuları

Her hukuk dalının olduğu gibi aile hukukunun da kapsam alanına giren ve uygulamada sıkça uyuşmazlığın yaşandığı konular bulunmaktadır. Bunları baştan başlayarak sırayla saymak gerekirse; nişanlanma, evlilik, evliliğin kurulması şartları, evliliğin kendiliğinden sona ermesi, boşanma, boşanmaya bağlı uyuşmazlıklar olmak üzere sıralayabiliriz.

Aile Hukuku Konu Başlıkları

UYAP sistemi üzerinden aile hukuku alanında dava açılırken çeşitli dava türleri sıralanmaktadır. Dava türleri, aile hukukunun bir konusunu teşkil etmektedir. Bu yüzden sizlere aşağıda UYAP sistemi üzerinden elde etmiş olduğumuz dava türlerinden yaygın kullanılanları sıraladık.

Aile konutu şerhi konulması Aile mallarının korunması

Ana baba rızası arama

Analık davası

Ayrılık

Babalık davası

Bekleme müddetinin kaldırılması Boşanma

Boşanma ve mal paylaşımı Boşanmadan sonra çılan katkı payı

Boşanmadan sonra açılan tazminat

Çocukla kişisel ilişki kurulması

Evlat edinme

Evlatlık ilişkisinin kaldırılması

Evlenmenin butlanı

Evlenmenin iptali

Evlenmeye izin

Evlilik birliğine hakim müdahalesi

Mal rejiminden kaynaklanan davalar

Menfi tespit

Nafaka

Nişan bozulması

Tazminat davaları

Velayet

Yargılamanın yenilenmesi

Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali

Pazartesi - Cuma 09:00-18:00

Eğer bir hukuki sorununuz varsa,

Hızlı Şekilde İletişime Geçebilirsiz

Size en iyi hukuki hizmeti sunmak için iletişime geçebilirsiniz.