İcra Avukatı

İcra ve iflas hukuku, alacaklının alacağına en kolay ve hızlı yollardan kavuşabilmesi için devlet gücünden yararlanma imkânı sağlayan bir hukuk dalıdır. Türkiye’de bu hukuk alanı, 2004 sayılı İcra Ve İflas Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu hukuk dalında mahkemenin kararlarına uygun olarak borcunu ödemeyen borçlunun borcunun, alacaklının talebi üzerine, devlet zoruyla taşınır ve taşınmaz varlıklarına el konarak karşılanmasını sağlar.
Neredeyse her davanın İcra ve İflas hukuku kapsamında değerlendirildiğini göz önünde bulundurarak alacaklı ve borçlunun prosedürler hakkında bilgi sahibi olması, bunu da danışmanlık hizmetlerinden yararlanarak yapması gerekiyor. Avukatlarımız gerek bireysel ve gerekse kurumsal icra takip işlemleriyle iflas işlemlerini başarıyla yürütmektedir. İcra avukatlarımız aşağıdaki hizmetleri vermektedir:

Dava hizmetleri

İcra ceza davaları

İflas davaları

İflas ve icra itiraz davaları

İflasın ertelenmesi davaları

İhalenin feshi davaları

İhtiyadi haciz davası

İlamsız, ilamlı ve kambiyo senetlerine dayalı icra takipleri

İtiraz ve itirazın iptali davaları

İstirdat davaları

İstihkak davaları

Menfi tespit davaları

Tasarrufun iptali davaları

Danışmanlık hizmetleri

İflas masasına kayıt

İcra ihalelerine katılma

Alacağın icra masasına kaydettirilmesi

İflas erteleme işlemlerinin düzenlenmesi

Şirketlerin iflas durumlarının değerlendirilmesi

Şirket borç durumlarının belirlenmesi

Şirket kurtarma çalışmaları

İyileştirme projelerinin düzenlenmesi

Anlaşmaların düzenlenmesi

Kıymetli evraka ilişkin olan veya olmayan alacağın icra ve iflas yoluyla takibi İflas sürecinin hazırlık ve kabul aşamalarında plan taslağının oluşturulması

Altun Hukuk & Danışmanlık Bürosu olarak alacağın tahsili amaçlı icra davaları ve takiplerinde, borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul tespiti amaçlı araştırmalar yapmaktayız. Alacaklı, borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde dava takibi gerçekleştirmekteyiz.

Avukat İrfan Altunbaş olarak; İcra ve İflas Hukukundan Doğan Uyuşmazlıklarda Gölcük avukat, Karamürsel avukat, İzmit Avukat, Başiskele avukat, Kocaeli avukat, Değirmendere avukat, Körfez avukat, Yuvacık avukat, hizmeti vermekteyiz.

Gölcük Avukat, Gölcük Hukuk Bürosu, Gölcük Hasar Bedeli Alacağı, Gölcük Değer Kaybı Alacağı, Gölcük İcra Avukatı, Gölcük Ceza Avukatı, Gölcük Boşanma Avukatı, Gölcük Yabancılar ve Vatandaşlık Avukatı, Gölcük Gayrımenkul Avukatı, Gölcük Vergi Hukuku, Gölcük Kira Hukuku, Gölcük İkamet İzni Danışmanlık, Gölcük Gayrimenkul Danışmanı Avukat- Gölcük Aile Avukatı, Gölcük

Pazartesi - Cuma 09:00-18:00

Eğer bir hukuki sorununuz varsa,

Hızlı Şekilde İletişime Geçebilirsiz

Size en iyi hukuki hizmeti sunmak için iletişime geçebilirsiniz.